Oath Commissioner List

Sr. No. Enrollment No. Name Mobile Photo
1 UP10447/16 VARUN AGNIHOTRI 9058205676
2 UP07409/13 SANJAY KUMAR 9639024649
3 UP06660/16 HEMANT VARSHNEY 9837547296
4 UP03818/15 SUNDAR SINGH 9675220173
5 UPF05166/13 SHRINIWAS KUMAR 9758396644
6 UP07772/13 SUDHIR CHAUDHARY 9458808888
7 UPG03293/14 MEENU YADAV 8923393766
8 UP01553/17 SANJAY VARSHNEYA 9045251530
9 UP05257/16 YOGESH KUMAR 9152635527
10 UP08864/14 RAVI KUMAR RAWAT 9759261806
11 UP04746/17 RAVENDRA KUMAR 9410817322
12 UP06906/13 MANOJ KUMAR SHARMA 8439310026
13 UP05256/16 ANUP KUMAR GAUR 7895030630
14 UP01252/17 ANIL KUMAR KUSHWAHA 9627277104
15 UP08722/16 KUMARI SUNEETA 945698282
16 UP04394/13 AMIT MAHESHWARI 9897566660
17 UP06703/15 NARENDRA KUMAR SHARMA 9368946375
18 UP01475/17 RAVI RANJAN VASHISHTHA 9719170752
19 UP03997/17 KAUSHAL KISHOR GUPTA 9897300413
20 UP04073/13 PRIYA GUPTA
21 UP06658/12 MOTI RAM 9759142425
22 UP05461/15 RAKESH KUMAR 8534099154
23 UP02620/13 ASHOK PRATAP SINGH 8923918342
24 UP03568/15 VISHAL SINGH RAWAL 9760047436
25 UP03416/17 GOVIND VASHISHTHA 8445130820
26 UP08296/15 ASHISH KUMAR BINDAL 8057018446
27 UPF5677/13 PREM CHANDRA 9756816768
28 UP06254/16 PRIYANKA KAUSHIK 7617596248
29 UP03591/17 SAHOOKAR SINGH 8954111302
30 UP05055/17 MANISH KAUSHIK 9411979777
31 UP08559/14 DOLLY SHARMA 9410210614
32 UP02054/17 SHER SINGH 9759097614
33 UP01776/17 NARENDRA KUMAR 9058698230
34 UP01080/17 ANKIT KUMAR VERMA (KOOLWAL) 7500966806
35 UP02443/17 SHRI KANT SARASWAT 8126627989
36 UP03404/17 LALIT KISHOR VARSHNEY 8433138709
37 UP05539/17 UMESH KUMAR 9557153081
38 UP03419/16 LOKENDRA SINGH 9897498157
39 UP07919/12 SMT. MAMTA KAUSHIK 9410427506
40 UP09201/13 RAVENDRA KUMAR DIXIT 9690349393
41 UP10883/17 BRJIESH KUMARI 8445937133
42 UPH2466/15 PRABAL PRATAP SINGH 9675878875
43 UP05544/17 RAJESH SINGH 9458213240
44 UP07217/12 AMIT KUMAR SIKARWAR 9758053270
45 UP07579/14 RAHUL PATHAK 9837774506
46 UP01487/14 SUSHIL KUMAR 9634856333
47 UP08244/12 MANU BHATT 8791514984
48 UP01839/13 GOPAL BABU GUPTA 9634054305
49 UP03365/13 VINESH KUMAR 8534916386
50 UP04668/13 PRAVEEN KUMAR 9675913803
51 UP07714/16 SHIVAKANT SHARMA 9557317723